Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Vietnamese : Books by Language

Texts with language specifed as vietnamese OR vierss RSS

4,602
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Children's Library
texts

eye 7,981

favorite 8

comment 5

Vietnamese/English picture dictionary. This book will be available shortly on the International Children's Digital Library , a joint project of the Internet Archive and University Of Maryland.
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 5 reviews )
Chưa phân loại
texts

eye 2,324

favorite 0

comment 0

Các tập tin -CGCM- Đột phá 8- môn Toán Tập 1.pdf và -CGCM- Đột phá 8- môn Vật Lý.pdf đã đổi phần mở rộng thành .pdfb vì bị lỗi bad data. Để xem các tập tin này, vui lòng tải về và đổi phần mở rộng thành .pdf .
Topics: lưu trữ, tài liệu
Children's Library
by Mai, Ha [And] Dad [And] Ly, Lan
texts

eye 1,019

favorite 1

comment 0

A Vietnamese story about how a rabbit escapes from several dangers by being clever. You can also read a copy of 'The Hare's Wisdom' by going to the International Children's Digital Library , a joint project of the Internet Archive and University Of Maryland.
Thiên Kinh Qur'an và bản dịch Ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ=القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الفيتنامية  Vietnamese
Topics: D211.4, Islam, Quran, Tiếng Việt, Vietnamese, vie
Giáo trình
by Tiến sĩ Nguyễn Xuân Lãn; Tiến sĩ Phạm Thị Lan Hương; Tiến sĩ Đường Thị Liên Hà
texts

eye 213

favorite 0

comment 0

Topics: giáo trình, hành vi, người tiêu dùng, marketing ứng dụng, sách tiếng Việt
Giáo trình
by Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
texts

eye 2,419

favorite 3

comment 0

Thông tin trong sách có thể đã lỗi thời, bạn nên tham khảo thêm các nguồn khác. Mục lục : Lời nhà xuất bản - 7 Lời nói đầu - 11 Chương I : Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - 17 Chương II : Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - 53 Chương III : Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa...
Topics: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng giải phóng...
Children's Library
by [Nguyen, Thi Nhuan And Nguyen, Dong And Nguyen, Thi Hop]
texts

eye 1,944

favorite 0

comment 0

This story is the Vietnamese version of Cinderella. Tam, an orphan, works hard and is helped by magical animals and comes to marry the Crown Prince because he has found her slipper. You can also read a copy of 'Tam Cam' by going to the International Children's Digital Library , a joint project of the Internet Archive and University Of Maryland.
Giáo trình
by Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đăng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Cúc, Tiến sĩ Trần Phước, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Nga, CH.(?) Nguyễn Thị Thuý Hạnh (Khoa Tài chính Kế toán - Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)
texts

eye 114

favorite 1

comment 0

Giáo trình Kế toán nhà nước
Topics: giáo trình, sách tiếng Việt
Giáo trình
by Tiến sĩ Hà Xuân Thạch (trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) (chủ biên); Tiến sĩ Trần Phước (trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh); Tiến sĩ Võ Khắc Thường (Trường Đại học Ngoại Thương)
texts

eye 373

favorite 0

comment 0

sách Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán
Topics: kinh tế, kế toán, bài tập, đại học, sách tham khảo, sách tiếng Việt
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Nguyễn Văn Tuấn
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

Khoa học là một  trong  những  di sản quí báu nhất của văn hóa nhân loại. Nếu chúng  ta hiểu  văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và tích lũy qua quá trình tương tác giữa con người về tự nhiên, thì khoa  học là một phần của văn hóa. Do đó, tôi cũng sẽ kể cho các bạn về lí lịch khoa học của những con vật gần gũi chúng ta như heo,...
Topics: Khoa học, Book
Books to Borrow
by Symposium on Modern and Contemporary Vietnamese Art (2008 : Singapore Art Museum)
texts

eye 32

favorite 4

comment 0

xiv, 398 p. : 24 cm
Topics: Art, Vietnamese -- 20th century -- Congresses, Painting, Vietnamese -- 20th century -- Congresses
Enmota English - 20 cuốn sách tăng từ vựng tiếng Anh SIÊU TỐC
Topic: archive
Đây là một bản sao lưu của thư mục Google Drive này.
Topics: archive, sao lưu
Tác phẩm văn học & Nghiên cứu văn học
by Vù Go Xá (sưu tầm và biên soạn); Phạm Quang Trung (sưu tầm và biên soạn)
texts

eye 67

favorite 0

comment 0

sách Truyện cổ Hà Nhì
Topics: sách văn học, truyện cổ, văn học dân gian, Hà Nhì, dân tộc Hà Nhì, dân tộc...
Giáo trình
by Tống Văn On (chủ biên); Hoàng Đức Hải
texts

eye 142

favorite 1

comment 0

Thông tin trong sách có thể đã lỗi thời, bạn nên tham khảo thêm các nguồn khác. Mục lục : Lời mở đầu - I Mục lục - III 1/ Mở đầu: - 1 1.1. Ngôn ngữ, cấp máy và máy ảo - 4 1.2. Máy nhiều cấp - 5 1.3. Sự phát triển của máy nhiều cấp - 11 1.4. Phần cứng, phần mềm và máy nhiều cấp - 15 1.5. Các mốc quan trọng - 18  1.5.1. Thế hệ các máy tính cơ khí - 18  1.5.2. Thế hệ các máy tính đèn điện...
Topics: Cấu trúc máy tính, Giáo trình Cấu trúc máy tính, Phần cứng máy tính, Phần mềm...
Books to Borrow
by Ngô, Như Bình
texts

eye 201

favorite 4

comment 0

Includes bibliographical references (p. 248)
Topics: Language self-study & phrasebooks, Southeast Asian, Vietnamese (Annamese) Language, Foreign...
1 online resource (171 pages) :
Topics: Japanese language -- Textbooks for foreign speakers, Chinese characters -- Japan, Nihongo...
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Nguyễn Trọng Biểu
texts

eye 32

favorite 0

comment 0

Từ điển Hóa học Anh-Việt gồm khoảng 28000 thuật ngữ chọn lọc có hệ thống ứng với trình độ phát triển toàn diện của Hóa học hiện đại, và cần thiết nhất của các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác có liên quan. Nội dung từ điển thể hiện sự rút đúc kinh nghiệm qua thực tiễn sử dụng và phát triển thuật ngữ hóa học ở nước ta trong những năm qua.
Topic: Book, chemistry, Dictionary of Chemistry, Dictionary, Hóa học, Từ điển hóa học, Anh -...
American Libraries
by Trư-ơ-ng-Vinh-Ký, J. B. Petrus
texts

eye 3,695

favorite 0

comment 0

Title in Chinese characters precedes title in French
Topics: bub_upload, French language
Source: http://books.google.com/books?id=2kg0AQAAMAAJ&hl=&source=gbs_api
Tác phẩm văn học & Nghiên cứu văn học
texts

eye 357

favorite 2

comment 0

Mục lục: Tập 1 : Hồi một: Quân phụ tử bị vây trận đá - 7 Hồi hai: Chia binh đi phó ước - 86 Hồi ba: Nhanh trí cứu quần hùng - 156 Hồi bốn: Nam Tề, Bắc Kỷ bước đầu liên thủ - 226 Hồi năm: Động thần binh, Hai Ma tra xét điều bí ẩn - 292 Hồi sáu: Khéo bày nghi trận - 351 Hồi bảy: Tin buồn dồn dập - 429 Hồi tám: Tiệc tàn người chưa tan - 475 Hồi chín: Phá lái dìm thuyền - 539 Tập 2 : Hồi...
Topics: tiểu thuyết, kiếm hiệp, Kim Dung
Sustainable History Monograph Pilot
by Opper, Marc, author
texts

eye 208

favorite 6

comment 0

The Sustainable History Monograph Pilot (SHMP)
Topics: shmp, Civil War (China : 1945-1949), Malayan Emergency (Malaya : 1948-1960), Vietnam War...
Giáo trình
texts

eye 45

favorite 0

comment 0

Chương trình Đào tạo đại học từ xa e-PTIT Mã số: 411LTM240
Topics: giáo trình, mạch, mạch điện tử, sách tiếng Việt, Chương trình Đào tạo đại...
Tác phẩm văn học & Nghiên cứu văn học
by Lê Trung Vũ sưu tầm và biên soạn, Phan Thanh hiệu đính
texts

eye 77

favorite 0

comment 0

Mục lục :  Đọc Tục ngữ và câu đố Mông - 5  Tục ngữ - 14  Chú thích Tục ngữ - 43  Câu đố - 53 PHẦN CHỮ MÔNG - 77  Hmôngz li păngx lul - 79  Hmôngz li cxax miv txưr - 92 NXB Văn hoá Dân tộc : Chịu trách nhiệm xuất bản: Nông Hoàng Thụ [? - nhìn không rõ]; Tổng Biên tập: Đặng Nam; Biên tập: Triệu Mùi Say; Thiết kế Mỹ thuật: Gia Lâm; Sửa bản in: Tuyết Trinh. In tại Nhà in Nhân dân Hà Nội II;...
Topics: sách văn học, tục ngữ, câu đố, dân tộc Mông, sách tiếng Việt
American Libraries
texts

eye 6,374

favorite 0

comment 1

Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Source: http://books.google.com/books?id=nWg4AAAAMAAJ&oe=UTF-8
Nông - lâm - ngư nghiệp
by Trung tâm UNESCO - Phổ biến Kiến thức Văn hoá, Giáo dục Cộng đồng
texts

eye 455

favorite 0

comment 0

Topics: vườn tạp, nông nghiệp, sách tham khảo, sách tiếng Việt
Chưa phân loại
texts

eye 53

favorite 2

comment 0

Những viên kim cương trong hóa học (từ lí thuyết đến ứng dụng)
Topics: sách tiếng Việt, hoá học, sách tham khảo
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 730

favorite 0

comment 0

Tenderloin neighborhood monthly newspaper
Topics: Tenderloin's Housing Crisis, Will 'upgrading' push out the poor?, TL rents soaring, Filipinos in...
Source: folio
1989 Loma Prieta earthquake collection
texts

eye 550

favorite 0

comment 0

Tenderloin neighborhood quadrilingual monthly newspaper
Topics: 1989 earthquake, Prop R condo bill, new ballpark after quake, Hyde Street tenants, national...
Source: folio
The Manual Library
by theravada
texts

eye 102

favorite 3

comment 0

The Vipassana Research Institute (V.R.I.) gratefully acknowledges the efforts of the Union Buddha Sasana Council Yangon in making available in English some of the important Dipanis of Ledi Sayadaw. This has been a historic work by the eminent scholars who translated the Dipanis for the Union Buddha Sasana Council. The translations were first published as Manuals of Buddhism. Theo nguồn:  https://theravada.vn/book/the-manual-of-dhamma-by-ven-ledi-sayadaw/
Topics: Dhamma, Sayadaw, Vipassana, Buddha, theravada
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 530

favorite 1

comment 0

Tenderloin neighborhood monthly newspaper
Topics: Lt. Governor Task Force on Mentally Ill, Homeless Dying in Streets, Ask the People: What Does...
Source: folio
Âm nhạc - Nhạc cụ
texts

eye 44

favorite 0

comment 0

Hòa âm truyền thống (từ thời cổ điển đến thời hiện đại)
Topics: sách tham khảo, âm nhạc, hoà âm, truyền thống, sách tiếng Việt, sách tiếng...
Chưa phân loại
texts

eye 58

favorite 1

comment 0

sách Công tác khoa giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tài liệu lưu hành nội bộ)
Topics: sách tham khảo, công tác, khoa giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu...
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 685

favorite 1

comment 0

Tenderloin neighborhood quadrilingual monthly newspaper
Topics: Safe and Sober Streets, Walton White III, Swords to Ploughshares, Shanti House Opens, Catholic...
Source: folio
Âm nhạc - Nhạc cụ
by Nguyễn Thành Phương
texts

eye 630

favorite 1

comment 0

M ụ c l ụ c : Chương I: PHÂN TÍCH ĐÀN GUITAR CỔ ĐIỂN VÀ KỸ THUẬT CHƠI ĐÀN - 6 - Hình đàn Guitar - 7 - Khái niệm về Guitar - 8 - Mẫu đàn Guitar cổ điển - 9 - Dây đàn Guitar - 10 - Cấu trúc đàn Guitar - 12 - Kiểu mẫu về hình cách quạt - 15 - Cần đàn Guitar - 17 - Nghệ thuật cầm đàn - 18 - Kỹ thuật tay trái - 20 - Kỹ thuật của ngón cái tay trái - 23 - Kỹ thuật bàn tay mặt - 25 - Thế đánh của ngón cái...
Topics: sách tham khảo, Guitar, đàn guitar, âm nhạc, nhạc cụ, học đàn, sách tiếng Việt
Âm nhạc - Nhạc cụ
by Norman Monath; biên dịch: Lưu Giang, Phương Uyên
texts

eye 101

favorite 1

comment 0

Tự học đàn Piano Modern - Norman Monath; Lưu Giang, Phương Uyên biên dịch Người đăng : vhnt_123
Topic: sách tự học
Tác phẩm văn học & Nghiên cứu văn học
by William Shakespeare; nhiều người dịch
texts

eye 112

favorite 1

comment 0

Tuyển tập tác phẩm William Shakespeare ----- Ngày tải lên: 22-05-2020, số trang: 1333. Mô tả trên tailieu.vn: Ebook William Shakespeare tuyển tập tác phẩm thông tin đến quý độc giả các tác phẩm như Rômêô và Juliet, Hămlet, Măcbet, Giấc mộng đêm hè, Có gì đâu mà rộn, Đêm thứ mười hai, Người lái buôn thành Vơnidơ... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết các tác phẩm tiêu biểu của William...
Topics: Tác phẩm của William Shakespeare, Nhà viết kịch William Shakespeare, Tác phẩm Rômêô...
Tác phẩm văn học & Nghiên cứu văn học
by Khâu Chấn Thanh; Mai Xuân Hải (dịch)
texts

eye 57

favorite 1

comment 0

Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc, Trung Quốc cổ điển văn nghệ lí luận lệ thích , Li Giang xuất bản xã xuất bản, 1992.
Topics: sách tham khảo, lí luận văn học, nghệ thuật cổ điển, Trung Quốc, văn học,...
Books to Borrow
by Do Dinh, Pierre
texts

eye 81

favorite 2

comment 0

French title on title page: Les Secrets du jeu des quatre couleurs
Topic: Fortune-telling by cards
Âm nhạc - Nhạc cụ
by Annne Peckham; Nguyễn Văn Vĩnh (dịch)
texts

eye 72

favorite 0

comment 0

Phương pháp luyện giọng để trở thành ca sĩ vhnt_123
Topics: sách tham khảo, âm nhạc, luyện giọng, hát, ca hát, âm nhạc, ca sĩ, giọng hát,...
Ẩm thực
texts

eye 56

favorite 0

comment 0

Nội dung trong sách chỉ mang tính chất tham khảo. Thế giới luôn thay đổi không ngừng, do đó, hãy tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau để đưa ra quyết định chính xác nhất. Tài khoản Sách Tiếng Việt không chịu trách nhiệm cho bất cứ hệ quả nào mà cuốn sách này gây nên. Thực Đơn Dinh Dưỡng Cho Bà Mẹ Mang Thai Và Sinh Con Người đăng : vhnt_123
Topics: sách nấu ăn, sách tham khảo
Books to Borrow
by Bình Nguyên Quân
texts

eye 148

favorite 1

comment 0

Topics: Feng shui, Habitations
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Ban Từ điển NXB Khoa học Kỹ thuật
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Cuốn sách "Từ điển khoa học và công nghệ Việt Anh (Vietnamese - English dictionary of science and technology)" giới thiệu tới người đọc khoảng 60.000 thuật ngữ trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bạn có nhu cầu dịch thuật và giao tiếp bằng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Từ...
Topics: Từ điển, Khoa học, Công nghệ
Books to Borrow
by Li Ni Thông Minh, author
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

321 pages ; 20 cm
Topics: Vietnamese literature, Vietnamese fiction, Vietnamese fiction, Vietnamese literature
1989 Loma Prieta earthquake collection
texts

eye 1,046

favorite 0

comment 0

Tenderloin neighborhood quadrilingual monthly newspaper
Topics: SE Asian refugee exploitation, security tactics at welfare dept, quake aftershocks, SFPD/SE Asian...
Source: folio
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 510

favorite 0

comment 0

Tenderloin neighborhood monthly newspaper
Topics: Violence in schools, Central Clinic to close at night, Jewelry Plant Shutdown Leaves TL workers...
Source: folio
Giáo trình
by Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Tiến sĩ Phó Đức Toàn
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

Giáo trình Cấu trúc máy tính (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp)
Topics: cấu trúc máy tính, máy tính, sách tiếng Việt, giáo trình
Phillips Library at the Peabody Essex Museum
by Morrone, Joseph Maria, Rev.
texts

eye 26

favorite 0

comment 0

Handwritten, copied from Du Ponceau, Peter S., Dissertation on the nature and character of the Chinese system of writing, p. 185-375, 1838.;  For permission to publish material from this collection, contact research@pem.org.
Topics: Vietnamese language, Dictionaries
Typewritten text of medical subject matter, captured during the Vietnam War. Many hand-drawn illustrations. Additional handwritten notes. Untranslated. Author unknown.
Topics: medical, Vietnam, Vietnam War, journal, orthopedics, surgical
Nghệ thuật xếp giấy Origami: Xếp hộp
Topics: xếp giấy, origami, sách tham khảo, sách tiếng Việt
287 p. ; 21 cm
Topics: Psychology, Applied, Spiritual life
Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp) (tái bản lần thứ nhất)
Topics: cơ sở dữ liệu, tin học, giáo trình, sách tiếng Việt
Giáo trình
by Tiến sĩ Phan Đức Dũng (Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
texts

eye 93

favorite 1

comment 0

sách Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế
Topics: sách tham khảo, sách tiếng Việt
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 484

favorite 1

comment 0

Tenderloin neighborhood quadrilingual monthly newspaper
Topics: Plaza Cleanup with Riot Police, Civc Center Sweep, Vacancy Control, Asian Gambling toll, attempts...
Source: folio
Giáo trình
by Tiến sĩ Trần Phước chủ biên và tập thể tác giả (Khoa Kế toán - Kiểm toán - Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)
texts

eye 146

favorite 0

comment 0

sách Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp - Tập 1
Topics: giáo trình, sách tiếng Việt
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 428

favorite 0

comment 0

Tenderloin neighborhood quadrilingual monthly newspaper
Topics: Homeless Advocates sue City, Arlo Smith, 5 year anniversary of civic center AIDS memorial, Green...
Source: folio
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 505

favorite 0

comment 0

Tenderloin neighborhood quadrilingual monthly newspaper
Topics: Maya Angelou, Prince Norodam Ranariddh, Dr. My Samedy, Cambodian Leaders Debate, Fraud Early...
Source: folio
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 516

favorite 0

comment 0

Tenderloin neighborhood quadrilingual monthly newspaper
Topics: Special Arts Issue, Tenderloin Children's Community Center, Grants for the Arts, Tenderloin Arts...
Source: folio
Tác phẩm văn học & Nghiên cứu văn học
by Ban Liên lạc hai đội 34 - 40; Đoàn Thanh niên Xung phong Trung ương
texts

eye 97

favorite 1

comment 0

sách 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Topics: sách tham khảo, Điện Biên Phủ, chiến tranh, cách mạng, Việt Nam, quân đội,...
Tác phẩm văn học & Nghiên cứu văn học
by Vi Thùy Linh
texts

eye 105

favorite 0

comment 0

sách Linh (thơ)
Topics: sách văn học, sách tiếng Việt, thơ, thi sĩ, nhà thơ nữ
Âm nhạc - Nhạc cụ
texts

eye 105

favorite 0

comment 0

Tự học thổi sáo, ngâm thơ và đệm sáo theo thơ - Tô Kiều Ngân Người đăng : vhnt_123
Topics: sách tự học, sách tham khảo
Giáo trình
by Lê Đình; Trần Công Phong
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

Giáo trình Cơ học lượng tử
Topics: giáo trình, sách tiếng Việt, cơ học lượng tử, vật lí, đại học
Sanatan Dharma Texts
texts

eye 511

favorite 4

comment 0

Vedic literature, Hinduism Scriptures, Dharma Texts, Hinduism Texts, 'Transformation Healing - Thich Nhat Hanh.pdf'
Topics: Vedic literature, Hinduism Scriptures, Dharma Texts, Hinduism Texts
The Manual Library
texts

eye 86

favorite 2

comment 0

The Vipassana Research Institute (V.R.I.) gratefully acknowledges the efforts of the Union Buddha Sasana Council Yangon in making available in English some of the important Dipanis of Ledi Sayadaw. This has been a historic work by the eminent scholars who translated the Dipanis for the Union Buddha Sasana Council. The translations were first published as Manuals of Buddhism. Theo nguồn:  https://phapbao.net/kho-sach/
Topics: Dhamma, LediSayadaw, Vipassana, tinhtam, phapbao
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 418

favorite 0

comment 0

Tenderloin neighborhood monthly newspaper
Topics: English-only movement threatens bilingual services, Tenderloin Self-Help Center opens, City and...
Source: folio
Zines
texts

eye 211

favorite 1

comment 0

Việt Nam : 1920-1945 (2012) Ngô Vān [Van Ngo] Chuông Rè | L’insomniaque Montreuil-sous-Bois, France
Topic: anarchism
Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam - Quyển II (Tập IV - Tập V) - Nguyễn Đổng Chi , in lần thứ tám Đây là Quyển II (Tập IV - Tập V). Xem Quyển I (Tập I - Tập II - Tập III) tại đây .
Topics: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (Nguyễn Đổng Chi), truyện cổ tích, Việt Nam,...
Chưa phân loại
by Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Lộc (chủ biên); Thạc sĩ Nguyễn Dương Hoàng; Thạc sĩ Hoàng Ngọc Cảnh; Nguyễn Ngọc Giang
texts

eye 34

favorite 1

comment 0

sách Các phương pháp điển hình giải toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (sách dùng cho học sinh khá, giỏi, học sinh chuyên Toán)
Topics: sách tham khảo, sách tiếng Việt, toán học, nguyên hàm, tích phân, chuyên toán,...
Chưa phân loại
by Ban tổ chức kì thi Olympic 30 tháng 4
texts

eye 38

favorite 0

comment 0

sách Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ XVI - 2010: Địa lí
Topics: sách tham khảo, sách tiếng Việt, kì thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ XVI, đề thi,...
Books to Borrow
by Covey, Stephen R
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

487 p. : 21 cm
Topics: Conduct of life, Time management, Success
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Nguyễn Như Hải
texts

eye 27

favorite 0

comment 1

Cuốn sách này về vấn đề sự tương tác giữa triết học với các lĩnh vực khoa học tự nhiên.
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topic: Sách triết học (philosophy book), khoa học tự nhiên, Natural Science, Natural Philosophy
Office of Minority Health Resource Center
texts

eye 34

favorite 1

comment 0

"Funding provided by the Bureau of Maternal and Child Health and Resources Development." - back page of pamphlet
Topics: THALASSEMIA, BLOOD DISEASES, ASIANS, EDUCATIONAL MATERIALS, ASIAN LANGUAGE MATERIALS, PACIFIC...
Giáo trình
by Tiến sĩ Trần Phước chủ biên và tập thể tác giả (Khoa Kế toán - Kiểm toán - Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)
texts

eye 68

favorite 0

comment 0

Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp - Tập 2
Topics: giáo trình, sách tiếng Việt
Tenderloin Times 1977 - 1994
texts

eye 521

favorite 0

comment 0

Tenderloin neighborhood monthly newspaper
Topics: Buildings Empty while Thousands Sleep on Streets, General Assistance Reform proposed, Children in...
Source: folio
Chưa phân loại
by Minh Thu; Nguyễn Hoà
texts

eye 19

favorite 1

comment 0

Luyện dịch Việt - Anh
Topics: sách tham khảo, dịch thuật, luyện dịch, Việt - Anh
Books to Borrow
by Jennings, Linda M
texts

eye 114

favorite 3

comment 0

1 volume (unpaged) : 27 cm
Topics: Puppies -- Juvenile fiction, Animal welfare -- Juvenile fiction, Dogs -- Fiction, Animal welfare --...